Setki sędziów zapowiadają, że zignorują wyrok TK

Lista tych, którzy nie chcą orzekać z nominatami nowej KRS, liczy już ponad 250 nazwisk. Twierdzą, że nominaci, w tym osoby zasiadające w SN, nie są sądem ustanowionym ustawą i nie spełniają warunków niezależności. Nie będą zatem z nimi orzekać. Co więcej, ich wyroki mogą być uznane za niebyłe.