Wykopowicz tworzy polskie blokowiska w The Sims 2. „Tak wracam do kraju”

Wyjechałem z kraju kilkanaście lat temu, odtwarzając takie wnętrza, wracam do dzieciństwa i przypominam sobie obraz Polski, którą pamiętam – pisze „MarianoaItaliano”.