Zapadł wyrok TSUE: Milion Euro dziennie kary dla Polski. Ponad 1.6 MILIARDA PLN!

rocznie! Wyrok zapadł 4 minuty temu!