69% przedsiębiorców zrzeszonych w PTG nie popiera segregacyjnej ustawy Hoca

69 proc. właścicieli i zarządzających firmami zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Gospodarczym opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu regulacji, na podstawie której pracodawca będzie mógł zażądać od pracownika udostępnienia danych wrażliwych nt. przyjętych „szczepień”.