Australia. Dzieci bez masek potraktowane przez „policję” gazem i aresztowane.

Czy chcecie by w Polsce tak były traktowane Wasze dzieci?
Jeśli nie to miejcie świadomość, że to zmierza w tym kierunku.