Czarnek kłamał. Znikoma ilość skarg od rodziców na szkoły.

Problemy z ministrem Przemysławem Czarnkiem powodowane są tym, że minister Czarnek, wprowadzając projekt ustawy posługiwał się nieprawdziwymi informacjami. Przez sześć lat było poniżej 40 skarg rodziców, a nawet gdy się pojawiły, w większości przypadków nie było zaleceń pokontrolnych