Dekada industrializacji w krajach postkomunistycznych. Poza UE nie ma wzrostów.

Patrząc na wzrosty produkcji przemysłowej krajów postkomunistycznych w latach 2007-2019 uderza różnica pomiędzy krajami będący w UE i poza UE. Polska i Słowacja swoja produkcję podwoiła, kiedy Rosja i większość krajów postkomunistycznych stoi w miejscu, a Czarnogóra i Ukraina notują wręcz spadki.