Dobry wiecier, my z Ukrainy

Reakcja na wyzwolenie wioski przez Ukraińców. Na pohybel kacapom