Donald Tusk rzeczowo odpowiada funkcjonariuszowi TVPIS

Reporter TVPIS znowu nieprzygotowany