Echa tragedii w Lubinie. „W ostatnich latach mamy do czynienia z…

„Niestety mamy w ostatnich latach do czynienia z daleko idącą brutalizacją działań policji”