John Kennedy o tajnych stowarzyszeniach (Napisy PL)

W tym krótkim przemówieniu John Kennedy wyraził swój stosunek do tajnych stowarzyszeń.