Jutro fundacja Pro-prawo do życia składa projekt całkowitego zakazu aborcji!

Projekt zakazuje aborcji ciąży powstałej w wyniku gwałtu, a także gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowia matki.