Kolejny przedsiębiorca górą. Bez kary za działanie mimo lockdownu.

W sprawę właściciela siłowni zaangażował się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W piątek Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku w postępowaniu odwoławczym uchylił w całości trzy decyzje nakładające na przedsiębiorcę administracyjne kary pieniężne.