Marian Banaś: działanie Ministra Sprawiedliwości skutkowały niegospodarnym…

– Środki z Funduszu Sprawiedliwości zostały rozdysponowane całkowicie dowolnie i w sposób nietransparentny – mówił podczas posiedzenia Senatu w piątek szef NIK. Dalej Marian Banaś dodał, że „ze względu na rangę i skalę naruszeń jako prezes NIK powiadomiłem o tych ustaleniach premiera,…