Max Payne – 20 Year Anniversary

Tak, właśnie 20 lat temu wyszedł pierwszy Max Payne, feel old yet?