Olejnik zgaszona w sprawie Białorusi i migrantów

To inna rubryka jest, w ogóle nie podobne : d