Opozycja wygrała głosowanie na komisji. PiS anulowało jego wynik w kolejnym

Komisja Finansów Publicznych przegłosowała poprawkę opozycji zwiększającą dochody samorządów w związku z programem Polski Ład. W odpowiedzi posłowie PiS złożyli i przegłosowali wniosek o cofnięcie prac do stanu sprzed jej rozpatrzenia. Opozycja mówi o reasumpcji i kolejnym „witkowaniu” w Sejmie.