Oświadczenie 25 redakcji mediów ws. cenzury związanej ze stanem wyjątkowym

Stwierdzamy, że działania władz są sprzeczne z zasadą wolności słowa, stanowią też przejaw niezgodnego z prawem prasowym utrudniania pracy dziennikarzom i tłumienia krytyki prasowej.