Podpułkownik Sawinow Wiaczesław Waleriewicz gryzie piach

Podpułkownik Sawinow Wiaczesław Waleriewicz, absolwent KFVAU, szef rozpoznania artyleryjskiego i zastępca szefa sztabu wydziału MSZ 49 Armii Kombinatu. Poległ wprawdzie 12 marca ale info chyba świeże.