Podsumowanie pisowskiego zamachu stanu i demokracji liberalnej przez Sikorskiego

Demokracja liberalna to nie jest ustrój, który polega tylko na organizowaniu wyborów raz na kilka lat. Istota demokracji leży w… ograniczeniach – w ograniczeniach narzucanych na władzę.