Rząd wprowadza nowy podatek – będzie karać firmy za niskie dochody.

Jeśli na koniec roku wykażą stratę, nowy podatek je dobije.
Podatek zapłaci każda spółka, która nie wykaże się odpowiednim dochodem.