Skrajnie niekorzystne dla Polski warunki sojuszu. Raport fundacji Ad Arma.

Polska zawarła z Amerykanami skrajnie niekorzystną umowę, która sytuuję PL w niebezpiecznej sytuacji wynika z najnowszego raportu Fundacji Ad Arma dotyczącego relacji między Polską, a USA. Fundacja zwraca uwagę, że zawarta umowa nie przypomina umów zawieranych przez USA z innymi swoimi sojusznikami.