Tempo prac nad zmianami podatkowymi: 600 stron w 90 minut

Każdy klub poselski dostanie na wyrażenie stanowiska tylko 5 minut, każde koło: 3 minuty. To niewiele czasu na debatę nad potężną ustawą podatkową, opisaną wraz z uzasadnieniem na ponad sześciuset stronach, która ma zrewolucjonizować, a w zasadzie zdefiniować na nowo cały system podatkowy w Polsce.