Terytorium Północne Australii nakłada najsurowszy na świecie obowiązek szczepień

Osoby, które nie zastosują się do 13 listopada, zostaną ukarane grzywną w wysokości 5000 USD.