Toksyczne białko spike wykrywalne w organizmie do 60 dni po zaszczepieniu…

a jego poziomy w węzach chłonnych u zaszczepionych przewyższają poziom u ludzi po poważnej infekcji SARS-CoV2