W Kancelarii Premiera powstaną nowe ekstrapłatne stanowiska „dla swoich”

W szybkim trybie przyjęto rozporządzenie pozwalające tworzyć posady z zarobkami na poziomie wiceministra (główny, starszy i młodszy kierownik projektu). Są duże obawy, że będą to stanowiska dla swoich. To już druga zmiana rozporządzenia pozwalająca na tworzenie nowych posad w KPRM.