Wezwanie do woja

Czy to ćwiczenia, czy coś konretniejszego? Kolega własnie dostał.