Wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko szefowi Ordo Iuris

Rzecznik dyscypliny Izby Adwokackiej wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Jerzemu Kwaśniewskiemu, szefowi Ordo Iuris.