WYGASZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PAŃSTWIE Z DYKTY I TEKTURY

Jakby ktoś się zastanawiał nad motywem dzisiejszego wpisu to jest dosyć prosty. Musiałam pokonać blisko 150 km tylko dlatego, bo uwaga: „Proszę Pana, podpis elektroniczny jest ważny w sprawach składanych elektronicznie, tutaj było…