Zadłużenie poza kontrolą to już 13% PKB

PiS dba o bezpieczeństwo finansów państwa