„Znacząca część” ludzi zaangażowany w protesty w Kanadzie jest z USA [ENG]

Policja z Ottawy i RCMP twiedzi że „znaczący element” ze Stanów Zjednoczonych oraz stojących za secesją zachodnich prowincji Kanady był zaangażowany w udział, finansowanie i organizację obecnych protestów w Kanadzie oraz żądań rozwiązania federalnego parlamentu przez Gubernatora Generalnego